11.11.11 – Bangungot Film Festival

Nakikita mo ang iyong paligid
naririnig mo pati pintig ng iyong dibdib
sigaw mo’y umaalingawngaw sa isip
pero tinatakasan ka ng takot na tinig
namamanhid ang iyong katawan
dasal mo’y inuusal nang paulit-ulit
habang may aninong tuod sa iyong paanan
…naghihintay.

Bangungot Horror Film Festival 11.11.11

Continue reading 11.11.11 – Bangungot Film Festival

More Roll, Less Rattle and No Shake please

Regal Films’ Shake, Rattle, and Roll is an iconic franchise of contemporary Philippine cinema. Generations of Filipinos grew up familiar with the horror film anthology. I could still recall favorite segments in the past, particularly the first SSR 1984’s Fridyider and Manananggal but this was under Athena Productions then.

I never looked forward to watching these films during Christmas where the film is a regular participant in the Metro Manila Film Festival. So why did I watched this year’s installment? Because of friend and filmmaker Jerrold Tarog‘s directorial effort in one of the film’s segments.

Continue reading More Roll, Less Rattle and No Shake please